Kancelarie Radców Prawnych

                        Aleksandra Oszczęda-Gaj i Grzegorz Frajman                                                                                                                                                   Twój doradca prawny !

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw pracowniczych.

Sprawy obejmują m.in. roszczenia z tytułu:

  • wypłaty zaległego wynagrodzenia za pracę;

  • wadliwego rozwiązania stosunku pracy;

  • wypłaty ekwiwalentu za urlop;

  • wypłaty odprawy pieniężne;

  • wiele innych.