Kancelarie Radców Prawnych

                        Aleksandra Oszczęda-Gaj i Grzegorz Frajman                                                                                                                                                   Twój doradca prawny !

 

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną, w szczególności w zakresie:

- reprezentowania przed organami administracji państwowej i samorządowej,

- uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu, etc.),

- odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

- odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej,

- spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,

- spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

- prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie całego prawa administracyjnego materialnego. Kompleksowe usługi prawne świadczone przez Kancelarię obejmują prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami i o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, odwołania od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu Ordynacji podatkowej oraz w zakresie postępowań zmierzających do uzyskania zezwoleń lub koncesji niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej.