Kancelarie Radców Prawnych

                        Aleksandra Oszczęda-Gaj i Grzegorz Frajman                                                                                                                                                   Twój doradca prawny !

 OFERTA PODSTAWOWA

  • rejestracja podmiotów i firm
  • windykacja wierzytelności
  • prawo pracy
  • zamówienia publiczne
  • analiza negocj0wanie umów

OFERTA STAŁEJ OBSŁUGI

 Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców oraz osoby mające do rozwikłania więcej niż jedne problem prawny do skorzystania z oferty stałej obsługi.

Oto korzyści:

1. koszt stałej obsługi prawnej jest niższy, niż pomocy pranej świadczonej doraźnie;

2. przy stałej obsłudze prawnej kontynuacja działań prawnych korzystnie wpływa na interes klienta (konsekwentna realizacja jednej przyjętej strategii/koncepcji);

3. przy stałej obsłudze prawnej wszelkie problemy są rozwiązywane na bieżąco, dzięki czemu nie ulegają pogłębieniu;

4. prawnik zawsze jest zorientowany w aktualnej sytuacji klienta, co pozwala na podejmowanie szybkich i skutecznych działań;

5. stała obsługa prawna umożliwia komfortowe i z większym skutkiem dla klienta prowadzenie windykacji wierzytelności na każdym etapie (polubownie, w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego). To prawnik kontaktuje się z dłużnikiem lub jego pełnomocnikiem w imieniu klienta;

6. stała obsługa prawna obejmuje analizę dokumentów i umów zawieranych przez klienta, sprawiając, iż są one dla klienta korzystne oraz skuteczne.

USŁUGI DODATKOWE

Poniżej zestaw usług, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców :

1. weryfikacja dokumentacji rejestrowej i ewidencyjnej przedsiębiorcy (zapewnia prawidłowe funkcjonowanie firmy);

2. analiza dokumentów np. umów, oświadczeń woli, deklaracji, zamówień oraz ich wzorów (pozwala uniknąć : zawierania niekorzystnych umów, funkcjonowania wadliwych pod względem prawnym dokumentów);

3. przygotowanie umów/wzorów umów zawieranych z kontrahentami (gwarancja zawierania przez klienta korzystnej umowy, bezpieczeństwo jej realizacji na każdym etapie, właściwe sformułowanie umowy z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów zawsze zabezpiecza interes klienta);

4. opracowania dokumentów związanych z realizacją umów na każdym etapie tj.: potwierdzeń, pokwitować (istnienie właściwie przygotowanych i wypełnionych dokumentów potwierdzających wykonanie zgodnie z umową czynności, usługi pozwana uniknąć niejasności i ewentualnych sporów (w tym sądowych); dokumenty te zawsze stanowią ważny dowód w sprawie);

5. przygotowanie /analiza regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania (przejrzyste, zgodne z prawem zasady obowiązujące w firmie ograniczają ryzyko wystąpienia nieporozumień związanych ze świadczeniem pracy);

6. przygotowanie dokumentów chroniących przed szeroko rozumianą działalnością konkurencyjną, zdradzaniem m.in. przez pracowników obecnych i byłych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (ochrona interesów przedsiębiorcy);

7. sprawdzanie wiarygodności kontrahentów (ochrona rpzez nieuczciwymi kontrahentami);

8. zawsze informacja o właściwym zastosowaniu oraz zabezpieczeniu przygotowanych dokumentów (gwarancja skuteczności wykorzystywania dokumentów w bieżącej działalności i przy prowadzeniu sporów sądowych);

Wszystkie wyżej wymienione usługi są świadczone w ramach :

- stałej obsługi;

- indywidualnych zleceń.

 

Jako radcowie prani jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych. Wszelkie informacje uzyskane w Państwa działalności  będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia obsługi prawnej.