Kancelarie Radców Prawnych

                        Aleksandra Oszczęda-Gaj i Grzegorz Frajman                                                                                                                                                   Twój doradca prawny !

 

 

Oto zestaw usług, który z pewnością zainteresuje każdego przedsiębiorcę:

 

  1. weryfikacja dokumentacji rejestrowej i      ewidencyjnej przedsiębiorcy [zapewnia prawidłowe funkcjonowanie firmy];
  2. analiza dokumentów np. umów, oświadczeń woli,      deklaracji, zamówień oraz ich wzorów [pozwala uniknąć: zawierania      niekorzystnych umów, funkcjonowania wadliwych pod względem prawnym      dokumentów];
  3. przygotowanie umów/wzorów umów zawieranych z      kontrahentami [gwarancja zawierania przez klienta korzystnej umowy,      bezpieczeństwo jej realizacji na każdym etapie, właściwe sformułowanie      umowy z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów zawsze zabezpiecza      interes klienta];
  4. opracowanie dokumentów związanych z realizacją      umów na każdym etapie tj. potwierdzeń, pokwitowań [istnienie właściwie      przygotowanych i wypełnionych dokumentów potwierdzających wykonanie      zgodnie z umową czynności, usługi pozwala uniknąć niejasności i      ewentualnych sporów (w tym sądowych); dokumenty te zawsze stanowią ważny      dowód w sprawie];
  5. przygotowanie/analiza regulaminów pracy i      regulaminów wynagradzania [przejrzyste, zgodne z prawem zasady obowiązujące      w firmie uniemożliwiają powstawanie nieporozumień związanych ze      świadczeniem pracy];
  6. przygotowanie dokumentów chroniących przed      szeroko rozumianą działalnością konkurencyjną, zdradzaniem m.in. przez      pracowników obecnych i byłych informacji stanowiących tajemnicę      przedsiębiorstwa [ochrona interesów przedsiębiorcy];
  7. sprawdzanie wiarygodności kontrahentów [ochrona      przed nieuczciwymi kontrahentami];
  8. zawsze informacja o właściwym zastosowaniu oraz      zabezpieczaniu przygotowanych dokumentów [gwarancja skuteczności      wykorzystania dokumentów w bieżącej działalności
         i przy prowadzeniu sporów sądowych].

 

Wszystkie wyżej wymienione usługi są świadczone w ramach:

– stałej obsługi;

– indywidualnych zleceń.

 

Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych, którego gwarancją jest podpisywana przy każdym zleceniu klauzula poufności, dzięki której mają Państwo pewność, że wszelkie informacje uzyskane o Państwa działalności będą wykorzystane wyłączne w celu świadczenia obsługi prawnej.